Nuôi Đề

Dàn đề 60 số khung 3 ngày – Cách tạo dàn cực hiệu quả 

Hiện nay các hình thức cá cược lô đề phổ biến được coi là hình thức giải trí có lượng người chơi đông đảo. Với những anh em chơi lô đề chắc hẳn đã nghe đến đánh theo dàn đề 60 số khung 3 ngày, đây là phương pháp chơi cực hiệu quả và hấp dẫn. Vậy hãy cùng adaiphat.com tìm hiểu chi tiết ngay dưới bài viết sau. 

Dàn đề 60 số khung 3 ngày

Ngày

Dàn đề 60 số

Kết quả

18/06->20/06/202410 - 81 - 82 - 09 - 18 - 84 - 01 - 03 - 65 - 89
56 - 91 - 78 - 45 - 95 - 48 - 49 - 21 - 75 - 70
31 - 57 - 90 - 38 - 50 - 97 - 26 - 24 - 13 - 87
28 - 86 - 73 - 98 - 52 - 80 - 35 - 96 - 94 - 62
07 - 76 - 25 - 53 - 67 - 40 - 02 - 92 - 32 - 37
79 - 20 - 71 - 15 - 72 - 68 - 19 - 51 - 61 - 08
chờ
15/06->17/06/202440 - 87 - 63 - 07 - 65 - 39 - 76 - 15 - 71 - 52
08 - 74 - 26 - 17 - 69 - 01 - 83 - 64 - 34 - 02
56 - 96 - 24 - 98 - 05 - 72 - 14 - 18 - 16 - 04
12 - 58 - 48 - 62 - 42 - 60 - 54 - 30 - 61 - 53
29 - 35 - 79 - 97 - 46 - 13 - 95 - 91 - 36 - 45
27 - 81 - 78 - 86 - 20 - 85 - 50 - 49 - 82 - 57
Ăn 69, Ăn 02, Ăn 97
12/06->14/06/202406 - 39 - 47 - 56 - 95 - 81 - 18 - 86 - 69 - 09
43 - 90 - 35 - 15 - 62 - 07 - 87 - 73 - 71 - 45
29 - 27 - 42 - 63 - 12 - 65 - 82 - 76 - 03 - 31
98 - 28 - 19 - 25 - 84 - 30 - 38 - 97 - 91 - 59
04 - 75 - 41 - 78 - 23 - 24 - 02 - 13 - 60 - 32
70 - 74 - 36 - 89 - 20 - 34 - 94 - 83 - 51 - 14
Ăn 87
09/06->11/06/202452 - 69 - 34 - 08 - 31 - 28 - 40 - 53 - 62 - 09
01 - 86 - 73 - 24 - 54 - 83 - 16 - 79 - 48 - 82
78 - 07 - 67 - 35 - 25 - 26 - 63 - 96 - 49 - 87
92 - 20 - 05 - 17 - 57 - 60 - 30 - 90 - 94 - 59
36 - 12 - 65 - 56 - 39 - 10 - 14 - 04 - 50 - 89
38 - 27 - 29 - 72 - 75 - 13 - 21 - 06 - 32 - 93
Ăn 09, Ăn 26, Ăn 65
06/06->08/06/202470 - 30 - 85 - 50 - 37 - 74 - 16 - 51 - 89 - 29
60 - 72 - 36 - 12 - 08 - 98 - 21 - 81 - 91 - 97
24 - 10 - 34 - 83 - 25 - 78 - 45 - 35 - 94 - 92
68 - 49 - 27 - 09 - 47 - 95 - 57 - 43 - 90 - 84
79 - 07 - 64 - 52 - 31 - 87 - 02 - 15 - 75 - 59
71 - 86 - 80 - 13 - 96 - 20 - 67 - 26 - 19 - 01
Ăn 51
03/06->05/06/202403 - 90 - 26 - 24 - 61 - 43 - 70 - 07 - 69 - 18
78 - 10 - 47 - 96 - 87 - 79 - 14 - 25 - 37 - 56
15 - 59 - 84 - 80 - 86 - 68 - 34 - 23 - 40 - 21
57 - 30 - 85 - 63 - 39 - 75 - 67 - 72 - 82 - 48
52 - 94 - 83 - 92 - 46 - 04 - 97 - 31 - 42 - 53
32 - 50 - 27 - 09 - 16 - 12 - 98 - 76 - 20 - 93
Ăn 24, Ăn 56, Ăn 27
31/05->02/06/202480 - 67 - 01 - 26 - 61 - 08 - 71 - 87 - 83 - 59
04 - 14 - 46 - 97 - 54 - 73 - 16 - 06 - 92 - 42
75 - 03 - 41 - 82 - 07 - 89 - 24 - 62 - 63 - 90
79 - 85 - 05 - 96 - 58 - 10 - 29 - 18 - 20 - 95
53 - 21 - 84 - 91 - 49 - 17 - 50 - 48 - 52 - 25
93 - 47 - 43 - 64 - 19 - 57 - 70 - 68 - 12 - 28
Ăn 70, Ăn 12
28/05->30/05/202440 - 75 - 80 - 72 - 81 - 84 - 71 - 36 - 60 - 17
16 - 23 - 05 - 42 - 45 - 13 - 52 - 12 - 24 - 68
18 - 73 - 74 - 04 - 07 - 49 - 14 - 57 - 38 - 54
98 - 43 - 90 - 67 - 19 - 06 - 41 - 96 - 85 - 58
59 - 91 - 51 - 56 - 32 - 65 - 92 - 97 - 89 - 87
28 - 69 - 27 - 64 - 79 - 70 - 82 - 53 - 76 - 01
Ăn 90, Ăn 32
25/05->27/05/202473 - 46 - 70 - 06 - 12 - 05 - 08 - 35 - 56 - 92
94 - 39 - 09 - 79 - 38 - 54 - 72 - 57 - 43 - 68
91 - 49 - 45 - 20 - 27 - 04 - 16 - 87 - 30 - 80
24 - 52 - 03 - 48 - 31 - 25 - 58 - 60 - 53 - 81
67 - 17 - 29 - 74 - 75 - 78 - 10 - 83 - 21 - 40
90 - 51 - 19 - 01 - 47 - 23 - 86 - 76 - 13 - 02
Ăn 43, Ăn 78
22/05->24/05/202442 - 50 - 84 - 78 - 62 - 49 - 07 - 14 - 92 - 15
13 - 96 - 06 - 71 - 08 - 56 - 60 - 09 - 27 - 32
74 - 43 - 53 - 64 - 83 - 02 - 31 - 82 - 20 - 61
87 - 34 - 24 - 39 - 18 - 29 - 21 - 80 - 68 - 70
72 - 30 - 28 - 94 - 65 - 76 - 41 - 10 - 52 - 40
95 - 45 - 58 - 51 - 46 - 79 - 73 - 03 - 57 - 89
Ăn 82
19/05->21/05/202460 - 89 - 58 - 50 - 63 - 36 - 19 - 42 - 47 - 68
67 - 04 - 86 - 29 - 61 - 14 - 06 - 92 - 69 - 43
17 - 72 - 18 - 02 - 76 - 84 - 07 - 75 - 26 - 25
74 - 97 - 13 - 78 - 01 - 73 - 21 - 31 - 53 - 20
52 - 93 - 35 - 40 - 12 - 30 - 05 - 32 - 81 - 49
85 - 95 - 27 - 45 - 70 - 48 - 37 - 82 - 90 - 10
Ăn 78
16/05->18/05/202438 - 53 - 92 - 14 - 32 - 08 - 34 - 35 - 75 - 65
41 - 42 - 70 - 45 - 56 - 52 - 64 - 85 - 04 - 94
09 - 39 - 80 - 78 - 62 - 12 - 59 - 60 - 58 - 47
82 - 29 - 21 - 69 - 67 - 61 - 10 - 73 - 91 - 07
87 - 89 - 17 - 01 - 93 - 24 - 63 - 83 - 51 - 30
18 - 68 - 86 - 28 - 79 - 72 - 95 - 71 - 96 - 05
Ăn 34, Ăn 68
13/05->15/05/202428 - 89 - 49 - 21 - 71 - 43 - 15 - 41 - 53 - 51
97 - 34 - 90 - 47 - 94 - 30 - 60 - 91 - 82 - 01
72 - 86 - 70 - 81 - 68 - 65 - 92 - 46 - 48 - 75
73 - 62 - 80 - 69 - 85 - 50 - 16 - 38 - 25 - 05
35 - 54 - 59 - 07 - 67 - 39 - 98 - 79 - 13 - 42
63 - 96 - 57 - 02 - 76 - 95 - 78 - 52 - 03 - 20
Ăn 80, Ăn 96
10/05->12/05/202442 - 31 - 02 - 80 - 15 - 30 - 75 - 59 - 13 - 74
14 - 05 - 72 - 93 - 85 - 97 - 28 - 27 - 71 - 03
06 - 04 - 37 - 62 - 24 - 83 - 18 - 78 - 65 - 84
87 - 08 - 39 - 70 - 10 - 90 - 16 - 61 - 20 - 46
51 - 98 - 43 - 82 - 73 - 29 - 47 - 48 - 92 - 94
52 - 68 - 86 - 25 - 32 - 58 - 57 - 95 - 41 - 38
Ăn 05
07/05->09/05/2024Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 25, Ăn 95

Dàn đề 60 số khung 3 ngày

Dàn đề 60 số khung 3 ngày đơn giản là một chuỗi gồm 60 cặp số từ 00 đến 99. Số lượng cặp số chiếm ⅔ tổng số cặp lô có thể có. Do đó, tỷ lệ trúng của phương pháp này vô cùng cao, nên được nhiều người trong làng đánh đề, đặc biệt là các cao thủ ưa chuộng.

Để thành thạo phương pháp này, cần sự tính toán kỹ lưỡng và theo dõi thường xuyên kết quả xổ số. Ngoài ra, việc linh hoạt kết hợp nhiều phương pháp soi cầu cũng là chìa khóa để tạo dàn đề 60 số hiệu quả.

Tạo dàn đề 60 số khung 3 ngày dễ dàng

Tạo dàn đề 60 số khung 3 ngày dễ dàng

Để tạo một dàn đề 60 số khung 3 ngày, có nhiều cách soi cầu khác nhau, mỗi cách đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, phù hợp với từng người chơi. Dưới đây là một số phương pháp tạo dàn đề mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn.

Tạo dàn đề 60 số theo lô rơi

Theo phương pháp này, bạn sẽ dựa vào kết quả xổ số của ngày hôm trước để soi cầu hay còn gọi là lô rơi. Điều này có nghĩa sau khi có kết quả giải nhất đến giải đặc biệt, bạn sẽ tiến hành thống kê lại các kết quả trong thời gian từ 7 ngày đến một tháng trở lại hoặc thậm chí cả khoảng thời gian trước đó.

Sau khi thống kê, bạn sẽ liệt kê các cặp số có tỷ lệ về nhiều nhất và tạo một dàn đề gồm 60 cặp số lô đẹp để đánh theo. Phương pháp này tốn thời gian nhưng lại mang lại kết quả cao, đặc biệt phù hợp với người mới chơi.

Phương pháp tạo dàn đề 60 số dựa vào tổng đề

Khác với việc soi cầu dựa vào lô rơi, phương pháp này lại dựa vào kết quả giải đặc biệt. Anh em sẽ thực hiện thống kê kết quả đề của giải đặc biệt trong100 ngày, sau đó tính xác suất của các cặp số lô có tần suất về nhiều nhất để tạo dàn đề.

Bên cạnh đó, anh em cũng có thể tổng hợp các cặp số đó để soi ra các con số lô. Ví dụ, nếu kết quả đề 3 ngày trước là 23, 16 và 52, thì anh em có thể soi ra các con số như 52, 53, 71, 76, 75, 72… Theo cách này, anh em sẽ tạo ra được một dàn đề 60 số rất đẹp và có thể nuôi trong 3 ngày.

>> [Bật mí] Cách nuôi dàn đề 40 số khung 3 ngày hiệu quả nhất

Bí quyết đánh dàn đề 60 số khung 3 ngày

Bí quyết đánh dàn đề 60 số khung 3 ngày

Khi sở hữu dàn đề 60 số nuôi trong 3 ngày, anh em không nên vội vàng xuống tiền mà thay vào đó, nên tham khảo một số bí quyết được rút ra từ kinh nghiệm của các cao thủ lô đề. Dưới đây là những bí quyết mà chúng tôi muốn chia sẻ với anh em.

  • Thời gian nuôi đề: Như cái tên của phương pháp, thời gian nuôi đề ít nhất là 3 ngày. Điều này quan trọng bởi việc bỏ dở quá trình nuôi đề có thể dẫn đến lãng phí khi số đề về mà chưa kịp đánh.
  • Theo dõi và thống kê: Theo dõi và thống kê kết quả xổ số thường xuyên sẽ cung cấp dữ liệu hữu ích giúp anh em soi cầu chính xác.
  • Tỷ lệ đặt tiền: Với dàn đề 60 số, cách vào tiền hợp lý và tiết kiệm là vấn đề quan trọng. Hãy ưu tiên đặt nhiều tiền vào những con số mà bạn cảm thấy may mắn hơn, và ít tiền vào các con khác.
  • Tránh đánh đề trong những ngày không may: Tránh đánh đề vào những dịp gặp vận đen, bởi điều này có thể làm giảm khả năng trúng của bạn.
  • Kết thúc nuôi đề nếu không có kết quả: Nếu sau 3 đến 5 ngày nuôi dàn đề 60 số mà không có kết quả, hãy ngừng ngay để tránh mất tiền và bắt đầu lập dàn đề mới.

>> Bí quyết nuôi dàn đề 50 số bất bại, đánh quanh năm

Lời kết 

Bài viết trên, chúng tôi đã giới thiệu tổng quan và chi tiết về cách tạo dàn đề 60 số nuôi khung trong 3 ngày, cùng với đó là những bí quyết giúp tăng tỷ lệ thắng khi áp dụng phương pháp này. Hy vọng anh em có thể áp dụng các phương pháp soi cầu này để tạo ra một dàn đề 60 số phù hợp nhất với mình.

Tác giả:

Tôi là Minh Anh - CEO và là người sáng lập ra trang Adaiphat.com. Tốt nghiệp đại học Tài chính Marketing với ̀năm trong ngành truyền thông và báo chí trực tuyến mình tâm huyết sáng lập ra trang đánh lô đề online này với một mục tiêu duy nhất là đem đến cho người chơi online có được những thông tin uy tín và hiệu quả để tham gia chơi. Trong quá trình thành lập trang mình cũng sẽ cố gắng hoàn thiện và nâng cao để trang của mình sẽ là lựa chọn hàng đầu khi người chơi nhắc đến.