Kinh Nghiệm Lô Đề

Bộ đề từ 00 đến 99 là gì? Tổng hợp bộ số đề mới nhất

Bộ đề từ 00 đến 99 là tập hợp các số gợi ý quan trọng để mang lại thành công khi tham gia chơi lô đề online. Đây cũng là bí quyết được sử dụng bởi những người chơi chuyên nghiệp để lựa chọn những con số may mắn với khả năng trúng cao nhất. Để hiểu rõ hơn về bộ đề từ 00 đến 99 hãy theo dõi bài viết dưới đây của adaiphat.

Bộ đề là gì?

Bộ đề là gì?

Bộ đề gồm các dãy số hai chữ số được sắp xếp theo một quy định nhất định. Người chơi có thể dựa vào bộ số này để đặt cược cho ngày hôm nay hoặc ngày mai, với khả năng trúng thưởng cao mà không cần tốn thời gian suy nghĩ hay chọn lựa các con số.

Tổng hợp bộ đề từ 00 đến 99 mới nhất

Tổng hợp bộ đề từ 00 đến 99

Sau đây là bảng tổng hợp chi tiết các bộ đề từ 00 đến 99 có tỷ lệ trúng cao. Đây là nguồn thông tin hữu ích cho những người mới chơi hoặc những ai chưa tự tin tìm được số may mắn của mình. Bạn có thể sử dụng bảng này để đặt cược lô đề hàng tuần, hàng tháng, và thậm chí hàng năm, nhằm tăng cơ hội nhận thưởng thường xuyên. Cụ thể như sau:

BỘ ĐỀ

CHI TIẾT CẶP BỘ ĐỀ

Bộ 00 55,50,05,00.
Bộ 01 65,56,01,15,51,60,06,10.
Bộ 02 75,57,25,52,70,07,02,20.
Bộ 03 85,58,35,53,03,30,08,80.
Bộ 04 95,59,04,40,54,45,09,90.
Bộ 05 00,55,05,50.
Bộ 06 51,15,56,65,06,60,01,10.
Bộ 07 52,25,02,20,07,70,57,75.
Bộ 08 53,35,58,85,08,80,03,30.
Bộ 09 54,45,09,90,59,95,04,40.
Bộ 10 65,56,60,06,10,01,15,51.
Bộ 11 11,61,66,16
Bộ 12 67,76,17,71,62,26,12,21.
Bộ 13 68,86,13,31,63,36,18,81.
Bộ 14 69,96,14,41,64,46,19,91.
Bộ 15 60,06,15,51,65,56,10,01.
Bộ 16 11,16,61,66
Bộ 17 62,26,12,21,67,76,17,71
Bộ 18 63,36,18,81,68,86,13,31.
Bộ 19 64,46,19,91,69,96,14,41.
Bộ 20 75,57,20,02,70,07,25,52.
Bộ 21 76,67,21,12,71,17,26,62
Bộ 22 72,77,22,27.
Bộ 23 78,87,23,32,28,82.73,37.
Bộ 24 79,97,29,92,74,47,24,42.
Bộ 25 75,57,25,52,70,07,20,02.
Bộ 26 71,17,26,62,76,67,21,12.
Bộ 27 27,72,77,22.
Bộ 28 73,37,28,82,78,87,23,32.
Bộ 29 79,97,29,92,74,47,24,42.
Bộ 30 85,58,30,03,80,08,35,53.
Bộ 31 86,68,31,13,81,18,36,63.
Bộ 32 87,78,32,23,82,28,37,73.
Bộ 33 88,83,33,38.
Bộ 34 89,98,39,93,34,43,84,48.
Bộ 35 80,08,35,53,85,58,30,03.
Bộ 36 81,18,36,63,86,68,31,13
Bộ 37 82,28,37,73,87,78,32,23.
Bộ 38 88,83,38,33.
Bộ 39 84,48,39,93,89,98,34,43
Bộ 40 95,59,40,04,90,09,45,54
Bộ 41 96,69,91,19,41,14,46,64.
Bộ 42 97,79,42,24,92,29,47,74,,
Bộ 43 93,39,43,34,98,89,48,84,
Bộ 44 99,44,94,49
Bộ 45 90,09,45,54,95,59,40,04
Bộ 46 91,19,46,64,96,69,41,14,
Bộ 47 92,29,47,74,97,79,42,24.
Bộ 48 98,89,93,39,48,84,43,34.
Bộ 49 99,94,44,49,
Bộ 50 00,05,50,55
Bộ 51 56,65,51,15,06,60,01,10
Bộ 52 07,70,02,20,52,25,57,75
Bộ 53 58,85,08,80,53,35,,03,30.
Bộ 54 59,95,09,90,54,45,04,40
Bộ 55 00,05,55,50.
Bộ 56 56,65,06,60,51,15,01,10
Bộ 57 07,70,52,25,57,75,02,20
Bộ 58 08,80,58,85,53,35,03,30
Bộ 59 09,90,59,95,54,45,04,40
Bộ 60 10,01,15,51,65,56,60,06
Bộ 61 66,11,16,61
Bộ 62 12,21,17,71,67,76,62,26
Bộ 63 18,81,63,36,13,31,68,86
Bộ 64 69,96,14,41,19,91,64,46
Bộ 65 60,06,65,56,15,51,10,01
Bộ 66 16,11,66,61
Bộ 67 62,26,17,71,12,21,67,76
Bộ 68 13,31,63,36,18,81,,68,86
Bộ 69 64,46,19,91,14,41,69,96
Bộ 70 75,57,20,02,25,52,70,07
Bộ 71 76,67,21,12,26,62,71,17
Bộ 72 72,22,27,77
Bộ 73 73,78,87,23,32,28,82,37,
Bộ 74 47,74,79,97,24,42,,29,92
Bộ 75 75,57,20,02,70,07,25,52
Bộ 76 76,67,26,62,21,12,71,17,
Bộ 77 72,27,77,22
Bộ 78 28,82,23,32,78,87,73,37,
Bộ 79 92,24,42,79,97,74,47,29
Bộ 80 30,03,35,53,80,08,85,58
Bộ 81 36,63,81,18,31,13,86,68
Bộ 82 87,78,82,28,37,73,32,23
Bộ 83 83,88,33,38,
Bộ 84 98,34,84,48,89,43,39,93
Bộ 85 85,58,35,53,30,03,80,08
Bộ 86 63,3181,18,36,13,86,68
Bộ 87 82,28,37,73,32,23,87,78
Bộ 88 38,33,88,83,
Bộ 89 39,93,84,48,34,43,89,98,
Bộ 90 95,59,90,09,40,04,45,54
Bộ 91 96,69,91,19,41,14,46,64
Bộ 92 97,79,92,29,42,24,47,74
Bộ 93 98,89,93,39,43,34,48,84
Bộ 94 99,44,94,49,
Bộ 95 90,09,95,59,40,04,45,54,
Bộ 96 96,69,46,64,41,14,91,19
Bộ 97 92,29,97,79,,47,74,42,24
Bộ 98 93,39,48,84,43,34,98,89
Bộ 99 49,44,99,94

>> Đề đầu đuôi

Lưu ý khi sử dụng bộ đề từ 00 đến 99

Lưu ý khi sử dụng bộ đề từ 00 đến 99

Bên cạnh những lợi thế nổi bật của bộ đề, khi áp dụng vào lĩnh vực này, bạn cũng cần chú ý một số điểm sau:

  • Không nên dồn hết vốn vào một hệ thống lô đề duy nhất mà nên phối hợp với các phương pháp khác như soi cầu lô, bóng lô đề, hoặc các cặp lô thường xuyên xuất hiện cùng nhau để nâng cao độ chính xác.
  • Khi đã chọn được một bộ số đề có tỷ lệ trúng cao, bạn nên đầu tư vào số đó trong thời gian từ 3 đến 5 ngày.
  • Tham khảo bảng thống kê lô gan để tránh những con số ít tiềm năng xuất hiện.

>> Nuôi lô khung 7 ngày

Kết luận

Áp dụng bộ đề đúng cách có thể đem lại hiệu quả lớn không ngờ. Tuy nhiên, người chơi nên kết hợp các bộ đề từ 00 đến 99 với nhiều phương pháp soi cầu khác nhau để chọn ra những con số chính xác nhất. Điều này sẽ tăng cơ hội thắng của bạn.

Tác giả:

Tôi là Minh Anh - CEO và là người sáng lập ra trang Adaiphat.com. Tốt nghiệp đại học Tài chính Marketing với ̀năm trong ngành truyền thông và báo chí trực tuyến mình tâm huyết sáng lập ra trang đánh lô đề online này với một mục tiêu duy nhất là đem đến cho người chơi online có được những thông tin uy tín và hiệu quả để tham gia chơi. Trong quá trình thành lập trang mình cũng sẽ cố gắng hoàn thiện và nâng cao để trang của mình sẽ là lựa chọn hàng đầu khi người chơi nhắc đến.